ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර මූල්‍යකරණය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ගිවිසුමක්

Thursday, 14 October 2021 - 7:57

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය හෙවත් යූ.එස්. ඒඩ්,   ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර මූල්‍යකරණය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වන ගිවිසුමකට අත්සන් කර තිබෙනවා.

මෙරට මීළඟ ව්‍යාපාර පරම්පරාව පෝෂණය කිරීමේ අරමුණින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි එම ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා වූ අධ්‍යක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන් පැවසුවේ.

මෙය ස්වශක්තිය, ස්ථායී බව සහ ආර්ථික අභිවෘද්ධිය ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් වන ඇමෙරිකා - ශ්‍රී ලංකා හවුල්කාරීත්වයේ එක් අංගයක් බවද මෙරට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.