මුතුරාජවෙල අභයභූමිය ආසන්නයේ සිදු කරන ඉදිකිරීම් ගැන විමර්ශනක්

Thursday, 14 October 2021 - 8:09

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මුතුරාජවෙල අභය භූමිය ආසන්නයේ සිදු කරන ලද ඉදිකිරීම් පරීක්ෂාව සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ විමර්ශන කණ්ඩායම් යොදවන බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

මුතුරාජවෙල අභය භූමිය ආසන්නයේ කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් සිදු කරගෙන යනු ලබන ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ නෛතික තත්ත්වය හා එහි බලපෑම මෙන්ම ප්‍රේරණ කලාපයට සිදුව ඇති හානිය වහා සොයා බලන ලෙසටයි අමාත්‍යවරයා එම කණ්ඩායමට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට විසඳුම් ලබාදෙමින් හරිත ආර්ථිකයක් සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ පළමු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුකමිටුව ඊයේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේදී රැස් වූ අතර, එහිදී විෂය භාර අමාත්‍යවරයා මෙම දැනුම්දීම කර තිබෙනවා.