පුද්ගලයන් 23ක් සමඟ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා දෙකක් නාවික හමුදා භාරයට (ඡායාරූප)

Thursday, 14 October 2021 - 8:51

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+23%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා දෙකක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

පේදුරු තුඩුවට නැගෙනහිර මුහුදේදී කළ වැටලීමකදීයි මෙම යාත්‍රා නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත්තේ.

එම අවස්ථාවේ යාත්‍රා දෙකෙහි සිටි පුද්ගලයන් 23 දෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවරයින් 23 දෙනා වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා මයිලඩි ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී තිබෙනවා.