දුරකතන ග්‍රාහකයින්ට අංකය වෙනත් ජාල වෙත රැගෙන යාමේ සේවයට නීතිමය අනුමැතිය

Thursday, 14 October 2021 - 11:23

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
සියලු ම දුරකතන ග්‍රාහකයින්ට තම දුරකතන අංකය වෙනත් ජාලයක් වෙත රැගෙන යාමේ සේවාව සඳහා නීතිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පවසනවා.

එහි දී සියලු ම දුරකතන ග්‍රාහකයින්ට තම දුරකතන අංකය වෙනත් ජාලයක් වෙත රැගෙන යාමේ (Number Portability) සේවාව සදහා නීතිමය අනුමැතිය හිමි වූ බව,දැන් ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ දී පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේ දී, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා ප්‍රකාශ කලා.

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ගමට සන්නිවේදන ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා.

ඒ අනුව දුරකතන සංඥා ගැටලු මඟ හැරීම සඳහා  ෆෝ - ජී තාක්ෂණය ලබාදීම සඳහා කුළුණු ඉදිකිරීම දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ආරම්භ කර ඇති අතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එවැනි කුළුණු 35ක් ඉදිකරමින් පවතින බවයි ඔහු සදහන් කළේ.