පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම රුපියල් 5353ක් දක්වා ඉහළට

Thursday, 14 October 2021 - 13:13

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+5353%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට එක් පුද්ගලයෙකුට සිය මුලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සදහා මාසයකදී අවම වශයෙන් රුපියල් 5353ක වියදමක් දැරීමට සිදුවන බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ, අගොස්තු මාසයට අදාලව එම දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක අනුව නිකුත් කළ දත්තවලට අනුවයි.

ඒ අනුව මාසිකව වැඩිම පිරිවැයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත්වන පුද්ගලයෙකුට දැරීමට සිදුව ඇති අතර, එය රුපියල් 5810ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව අගෝස්තු මාසයට අදාලව නිකුත් කළ දත්ත අනුව අඩුම පිරිවැයක් සහිතව ජීවත්වීමට හැකි දිස්ත්‍රික්කය වන්නේ මොණරාගලයි.

එම දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයෙකුට සිය මුලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මාසයක් සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් 5040ක්.