ඇමෙරිකාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ සූදානමක

Thursday, 14 October 2021 - 13:19

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A
2018 වසරෙන් පසුව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවත් වී සිටි ඇමරිකාව නැවතත් එම කවුන්සිලයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට සූදානම් වනවා.

හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පාලන සමයේදී ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවත් වූයේ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරමින්.

කෙසේ වෙතත් වසර 3කට පසු යලි ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිය සමඟ එක්වීම හරහා මෙතෙක් එහි බලය තහවුරු කරගෙන සිටි චීනයට විශාල අභියෝගයක් වනු ඇති බවට විචාරකයන් මත පළ කරනවා.