අබලන් වී වැසී යන මැදිරිගිරියේ පාසල (වීඩියෝ)

Thursday, 14 October 2021 - 14:11

%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙරට පාසල් දරුවන්ට වසරකටත් අධික කාලයක් පාසල් යාමට හැකිවුණේ නැහැ.

නමුත් දැන් දරුවන් 200ට අඩු පාසල් යළි විවෘත කිරීමටයි අවධානය යොමුව ඇත්තේ.

එවන් පසුබිමක හෝ විවෘත කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක පවතින පාසලක් ගැන මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා.