තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 366ක් සුවය ලබයි

Thursday, 14 October 2021 - 15:09

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+366%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 366ක් සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුවය ලැබූ මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 491,604ක් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය නිවේදනය කරන්නේ.