කඨින පූජෝත්සවයට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ (වීඩියෝ)

Thursday, 14 October 2021 - 15:38

%E0%B6%9A%E0%B6%A8%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%9D%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය මත මෙම වසරේ ද කඨින චීවර පූජාව පැවැත්වීමේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ යටතේ පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙසට බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව කඨින පෙරහර සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව අවසර ලබාදිය නොහැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

කඨින චීවර පූජාව සහ දහවල් දානමය පිංකම උපරිම සැදැහැවතුන් 20 දෙනෙකු පමණ සහභාගී කරවාගෙන සිදු කිරීමට හැකියාව පවතිනවා.

එමෙන්ම කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනය පැවැත්වීම ද උපරිම සැදැහැවතුන් 20 දෙනෙකු පමණක් සහභාගී කරවාගෙන සිදු කිරීමට හැකියාව පවතින බවයි බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව කියාසිටියේ.