පරිගණක ක්‍රීඩා ගැන දැනුවත් කරමින් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට ලිපියක්

Thursday, 14 October 2021 - 19:21

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාර්ගගත පරිගණක ක්‍රීඩා නිසා දැරුවන් විනාශයට ලක්වන බවත් ඊට මැදිහත්වන ලෙසත් ඉල්ලමින් ලක්මව දියණියෝ ජාතික සංවිධානය අද විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම වෙත ලිපියක් භාර දුන්නා.

ඒ එම සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායිකා ප්‍රියාංගා කොතලාවල ඇතුලු පිරිසක් විසින්.