බිත්තර මිලත් ඉහළ නගී

Monday, 18 October 2021 - 13:14

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%93
වෙළඳපලේ බිත්තර මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති සරත් රත්නායක කියා සිටියේ මේ වනවිට බිත්තරයක් රුපියල් 20 ත් 21 ත් අතර මිලකට අලෙවි වන බවයි.