කල්පිටියේ වෙරළ ඛාදනය (වීඩියෝ)

Monday, 18 October 2021 - 13:57

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85+%E0%B6%9B%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කල්පිටිය සංචාරක කලාපයට අයත් ඉලන්තඩිය වෙරළ තීරයේ පිහිටි කස කැළෑව මේ වනවිට දැඩි ලෙස වෙරළ ඛාදනයට ලක්වෙමින් පවතිනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ, මේ පිළිබඳව බලධාරීන් දැනුම්වත් කළද මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් ලැබී නොමැති බවයි.