පළමු වරට ඌරෙකුගේ වකුගඩුවක් මිනිසෙකුට බද්ධ කරයි

Wednesday, 20 October 2021 - 13:29

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%8C%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව පළමු වරට ඌරෙකුගේ වකුගඩුවක් මිනිසෙකුට බද්ධ කර තිබෙනවා.

ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පිහිටි රෝහලකදී වකුගඩු දුර්වලතාවයෙන් පෙළුණු මොළය මියගිය කාන්තාවකට මෙම බද්ධ කිරීම සිදුකර ඇති අතර එම සැත්කම සාර්ථක බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.