ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සියලු පුරවැසියන්ට විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැකි බව තලෙයිබාන් රජය කියයි

Thursday, 21 October 2021 - 9:15

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සියලු පුරවැසියන්ට විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැකි බව තලෙයිබාන් රජයේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩබලන ප්‍රධානී අලාම් ගුල් හකානි පවසනවා.

ඒ අනුව සියලුම විදෙස් ගමන් බලපත් අයදුම්කරුවන් වෙත ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමටයි තලෙයිබාන් රජය තීරණය කර ඇත්තේ.

සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර, ක්‍රීඩා සහ ඉගෙනීම් කටයුතු සඳහා විදෙස්ගත වන පුද්ගලයින්ට විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී මූලිකත්වය ලබාදීමට තලෙයිබාන් රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.