රුසියාවෙන් තලෙයිබාන් සංවිධානයට කොන්දේසි

Thursday, 21 October 2021 - 13:15

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුසියාව විසින් තලෙයිබාන් සංවිධානයට කොන්දේසි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මොස්කව් නුවර දී දෙපාර්ශ්වය අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී රුසියාව ප්‍රකාශ කළේ ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ මානව අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි.

එමෙන්ම, ඇෆ්ගනිස්ථානය ආසන්න කලාපය තුළ අයි.එස්. සංවිධානයේ බලපෑම් වැළැක්වීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව ද රුසියාව අදාළ සාකච්ඡාවේදී තලෙයිබාන් සංවිධානයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා තලෙයිබාන් සංවිධානය විවිධ රටවල් සමග සාකච්ඡා සිදු කරන අතර එහිදී චීනය සහ ඉරානය ඊට සහයෝගය දක්වන බව මේ වන විටත් ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්.