ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සංගීත තහනමෙන් කලාකරුවන් දුෂ්කරතාවයේ

Sunday, 24 October 2021 - 17:05

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පාලන බලය තලෙයිබාන් සංවිධානය මගින් අත්පත් කර ගැනීමත් සමග එරට තුළ සියලුම ආකාරයේ සංගීත කටයුතු තහනම් කිරීම නිසා සංගීත ශිල්පීන්ට ජීවනෝපාය අහිමි වී තිබෙනවා.

තලෙයිබාන් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පාලන බලය අල්ලා ගැනීමෙන් පසුව ගත වූ මාස දෙකක කාලය තුළ සංගීත ප්‍රසංග නොමැතිවීමෙන් මොවුන් දුෂ්කරතාවයට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

වෙනත් ආදායම් මාර්ග සම්පාදනය කර දෙන බවට තලෙයිබාන් සංවිධානය පොරොන්දු වී ඇතත්, මේ දක්වා එය ඉටු කර නොමැති බවටයි ඇෆ්ගනිස්ථානයේ රැකියා අහිමි වූ දහස් ගණනක් වන සංගීත ශිල්පීන් චෝදනා කළේ.