ඉන්දියාවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් දස දහසක්

Sunday, 21 November 2021 - 13:42

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%83+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද (21) උදෑසනින් අවසන් වූ පැය විසි හතර තුළ ඉන්දියාවෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 10,488ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, මරණ 313 ක්ද වාර්තාවුණා.

ඒ අනුව එරට සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව තුන්කෝටි 45 ලක්ෂ දස දහස ඉක්මවා ඇති අතර, මුළු මරණ සංඛ්‍යාව හාරලක්ෂ 65,662ක්.

කෙසේ නමුත් පසුගිය අඛණ්ඩව දින 44 තුළ ඉන්දියාවේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ විසි දහසට අඩුවෙන්.

නව කොරෝනා මරණ 313න් 248ක් වාර්තා වී ඇත්තේ දකුණු ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයෙන්.