බල්ගේරියාවේ බස් රථයක ගින්නකින් 45 ක් මිය යයි

Tuesday, 23 November 2021 - 13:16

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+45+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
බල්ගේරියාවේ ධාවනය වෙමින් තිබූ බස් රථයක ඇති වූ ගින්නකින් 45 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා.

මිය ගිය පිරිස අතර කුඩා ළමයින් ද සිටින බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.