චීනයේ උපත් අනුපාතය අඩු වේ

Wednesday, 24 November 2021 - 11:08

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%9A
පසුගිය වසර හා සැසදීමේදී මේ වසරේ චීනයේ උපත් අනුපාතය අඩු වී තිබෙනවා.

ජීවන වියදම ඉහළ යාම, තරුණ ප්‍රජාව අතර විවාහවීමේ අනුපාතය අඩුවීම සහ වයස්ගත පුද්ගලයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටීම ඊට හේතු වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

එමෙන්ම, වසර 17කට පසු චීනයේ අඩුම විවාහ අනුපාතය ද මේ වසරේ වාර්තා වී තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේදී මිලියන 8ක් විවාහ වී ඇති අතර, මේ වසරේදී ඉන් අඩක ප්‍රමාණයක් හෝ විවාහ වී නොමැති බව අදාළ වාර්තාවල සඳහන්.