හිටපු ඇමති මංගලගේ භෂ්මාවශේෂ මහජන ගෞරව සඳහා බොරැල්ල පෞද්ගලික මල්ශාලාවක (වීඩියෝ)

Thursday, 25 November 2021 - 13:24

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%9E%E0%B6%BB%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A++%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොරෝනා වැළඳීමෙන් මිය ගිය හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ තෙමස් පූර්ණය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් ඔහුගේ භෂ්මාවශේෂ මහජන ගෞරව සඳහා බොරැල්ල පෞද්ගලික මල් ශාලාවක තැන්පත් කර ඇති අතර, අද පෙරවරුවේ හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග ඊට අවසන් ගෞරව දැක් වූ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ භෂ්මාවශේෂ අද පස්වරු 6න් පසු මාතරට රැගෙන යන අතර හෙට පස්වරු 2ට මාතර - නූපේ පැරණි ලන්දේසි ශාලාවේදී මහජන ගෞරව සඳහා තැන්පත් කිරීමට නියමිතයි.