රට ගැන සිතා වගා කටයුතු ආරම්භ කරන්නැ යි දුමින්ද දිසානායකගෙන් ඉල්ලීමක් (වීඩියෝ)

Thursday, 25 November 2021 - 14:55

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90+%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
රසායනික පොහොර ආනයන තහනම ඉවත් කළ ද ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර නිසි වේලාවට ගෙන්වා ගැනීම ගැටලු සහගත විය හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති ගොවි හමුවකදී ඔහු ඉල්ලා සිටියේ පවතින තත්ත්වය යටතේ රට ගැන සිතා වගා කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙසයි.