විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පමා නොකළ යුතු බව අගමැති කියයි

Thursday, 25 November 2021 - 16:01

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දරුවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පමා නොකළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

වෛද්‍ය උපාධිය අවුරුදු 22 වනවිට සම්පුර්ණ කිරිම සහ අනෙකුත් මූලික උපාධි අවුරුදු 20 වනවිට සම්පූර්ණ කිරීමට අදාළව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පිළිබඳව අද ඔවුන් සමග පැවති හමුවකදීයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

මේ වනවිටත් අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර නියමිත පරිදි විභාග පැවැත්වීම සහ ප්‍රමාදයකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීම් සිදුවන බවයි එහිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ.