නැගෙනහිර පළාතේ පාලම්පාරුවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සොයන්න විශේෂ කණ්ඩායමක් (වීඩියෝ)

Thursday, 25 November 2021 - 16:05

%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
නැගෙනහිර පළාතේ දැනට භාවිතයට ගන්නා සියලුම පාලම් පාරුවල ගුණාත්මක තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් යොදවා තිබෙනවා.

ඒ පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත්ගේ උපදෙස් මතයි. පොලීසිය, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉංජිනේරු අංශය සහ නාවික හමුදාව එම කණ්ඩායමට ඇතුළත්.

කුරුන්චාකර්නි ප්‍රදේශයේදී පාලම් පාරුවක් පෙරලී 6 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ආණ්ඩුකාරවරිය විසින් මීට පෙර විශේෂ කමිටුවක් පත් කළ අතර එමගින් ගත් තීරණවලට අනුවයි මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත්තේ.