අවුරුදු 27ක පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන දිවිය

Thursday, 25 November 2021 - 17:59

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+27%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ සිය මන්ත්‍රීධූරයෙන් නිල වශයෙන් අද ඉල්ලා අස්වුණා.

එම ඉල්ලා අස්වීම ගැන 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 64(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාට මෙම දැනුම් දීම සිදුකර තිබෙනවා.

මහින්ද සමරසිංහ අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තුව වසර 27ක් නියෝජනය කර තිබෙනවා.

තම 27ත් වසරක දේශපාලන දිවිය සම්බන්දයෙන් අද ඔහු නිවේදනයක් නිකුත් කළා.

එම නිවේදනය පහතින්...