පොහොර ආනයනකරුවන් හිරුට කළ අනාවරණය (වීඩියෝ)

Thursday, 25 November 2021 - 19:25

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට අවසර හිමිවුවත් යූරියා ඇතුලු‍ ප්‍රධාන පෙළේ රසායනික පොහොර වර්ග කිහිපයක් ආනයනයට අවසර හිමි නොවන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළ බව පොහොර ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ ලේකම් සුජීව වලිසුන්දර හිරු ප්‍රවෘත්ති සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සමඟ  පැවැති සාකච්ඡාවකදි මේ බව සඳහන් කළ බවයි.