රුසියාවේ ගල් අඟුරු ආකර අනතුරෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 52 දක්වා ඉහළට

Friday, 26 November 2021 - 11:26

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+52+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
රුසියාවේ සයිබීරියානු කලාපයේ ගල් අඟුරු ආකරයක ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 52 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පතළ තුළ සිර වූ කම්කරුවන් බේරාගැනීමේ උත්සාහයේ නිරත වූ ජීවිතාරක්ෂකයින් හය දෙනෙකු ද එලෙස මියගොස් ඇති බවයි රුසියානු මාධ්‍යය සඳහන් කළේ.

මෙම පතළ කාර්මික ආරක්ෂණ නීතිවලට අනුකූල නො වන අන්දමින් පවත්වාගෙන ගිය බවට අදාළ පතල් සමාගමේ ප්‍රධානියා ද අත්අඩංවට ගනු ලැබුවා.