මැණිකේ ලෝක සංචාරයක

Wednesday, 01 December 2021 - 9:24

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A
සංක්‍රමණික පක්ෂීන් පිළිබද ව සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයකින් මෙරටට ආවේණික පක්ෂියෙකු කිලෝමීටර් 19,360ක දුර ප්‍රමාණයක් පියාසර කර ඇති බවට සොයාගෙන තිබෙනවා.

මැණිකේ නමින් හඳුන්වන මෙම පක්ෂියාට ජී.පී.එස්. උපකරණයක් සවි කිරීම තුළිනුයි එම සත්වයා පියාසර කරන ලද දුර සහ ගමන් මාර්ගය අනාවරණ කරගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව මැණිකේ නැමති මෙම පක්ෂියා මන්නාරමේ සිට යුරෝපය වෙත ගොස් ආක්ටික් සාගරය හරහා යළිත් මන්නාරමට පැමිණ තිබෙනවා.