එස්.බී. කොතලාවල පනත ඉල්ලයි (වීඩියෝ)

Wednesday, 01 December 2021 - 19:02

%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B6%E0%B7%93.+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
උසස් අධ්‍යාපනය රටට ආදායම් උපදවන ක්ෂේත්‍රයක් බවට පත්කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක පවසනවා.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයට අදාළව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ විවාදයට අද (01) එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ විරෝධතාවලට බිය නොවී කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පතද සම්මත කරගත යුතු බවයි.