සෑම ඩොලරයකටම මහ බැංකුවෙන් අමතර රුපියල් 10ක්

Wednesday, 01 December 2021 - 19:38

%E0%B7%83%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+10%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් එවනු ලබන සෑම ඩොලරයක් සඳහාම අමතර රුපියල් 10ක මුදලක් ලියාපදිංචි බැංකු මගින් ගෙවීමට කටයුතු යොදා ඇති බව මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ නීත්‍යනුකූල නොවන මාර්ග ඔස්සේ මුදල් සම්ප්‍රේෂණය වන බැංකු ගිණුම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට ද තමන් උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි.