සියවසක අභිමානය සමරන ශාන්ත පීතරයන් (වීඩියෝ)

Wednesday, 01 December 2021 - 20:52

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ අද අභිමානවත් වසර 100 සැමරුවා.

ඒ වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක් මෙන්ම නව පාසල් ලාංඡනයක්ද එළිදැක්වුණේ විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂ පියතුමන්ලා, ගුරුවරුන් ඇතුළු සිසු දරුවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.


ඒ වෙනුවෙන් චාම් උත්සවයක් සංවිධාන කර තිබූ අතර, ඊට ආදි සිසුන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටියා.

1922 වසරේදී ශාන්ත පිතර විද්‍යාලය ආරම්භ වන්නේ මරදාන ශානත් ජෝසප් විද්‍යාලයේ ශාඛාවක් ලෙසින්.

අදවන විට විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් 4,300ක් ඉගෙනුම ලබන අතර අධ්‍යාපනය මෙන්ම ක්‍රීඩාවෙන්ද පීතර දරුවන් ලක් මාතාවගේ නම ජාත්‍යන්තර අඹරේ දිදුලන්නට සමත්ව තිබෙනවා.