ඇමරිකාව වසරකට ප්ලාස්ටික් ටොන් මිලියන 42ක් පරිසරයට මුදා හරී

Thursday, 02 December 2021 - 13:31

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+42%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%93
වසරකට වැඩි ම ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් පරිසරයට මුදාහරින රට බවට ඇමරිකාව පත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව වසරක දී ඇමරිකාව ටොන් මිලියන 42ක ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් පරිසරයට මුදා හරින බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

වසරක දී ඇමරිකානු වැසියෙකු කිලෝ 130ක ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් පරිසරයට මුදා හරින බව මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ සමීක්ෂණයකදී හෙළි ව තිබෙනවා.

මේ අතර ප්ලාස්ටික් විශාල ලෙස පරිසරයට මුදාහරින දෙවන රට බවට පත්ව ඇත්තේ, බ්‍රිතාන්‍යය යි.