විදුලි බල මණ්ඩලයේ වරද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මත පටවන්න එපා - ගම්මන්පිල (වීඩියෝ)

Friday, 14 January 2022 - 21:26

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B6%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A2+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F+-+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
විදුලි බල මණ්ඩලයේ වරද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මත පැටවීමට උත්සාහ කිරීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල පවසනවා.

දිගින් දිගට ම විදුලිය විසන්ධි වීම හේතුවෙන් මේ දිනවල ජනතාව බරපතළ අර්බුද රැසකට මුහුණ පා සිටිනවා.

නොරොච්චෝල බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උදා වූ අතර, තවත් හේතුවක් ලෙස, දිනකට අවශ්‍ය විදුලි පරිභෝජනය නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය දැවි තෙල් මඳකම ද වාර්තා වෙනවා.

කෙසේ වෙතත බලශක්ති අමාත්‍යවරහා හිරු හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය සමඟින් එක් වී සඳහන් කළේ, විදුලි බල මණ්ඩලයේ වරද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මත පැටවීම අසාධාරණ බව යි.