දිනෙන් දින වෙනස් වන ඩොලරයේ අගය

Thursday, 23 June 2022 - 14:54

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%BA
ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් අද (23) දිනයේ නිකුත් කළ අමරිකානු ඩොලරයේ අගය යම්තාක් දුරකට පහත වැටී අයුරු දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල වී ඇත්තේ රුපියල් 356 ශත 67ක්.

එහි විකුණුම් මිල ලෙස සටහන් ව ඇත්තේ රුපියල් 367 ශත 39ක් බවයි දැක්වෙන්නේ.