හැටන් සිට කොළඹට ප්‍රවාහනය කිරීමට සූදානම් කර තිබූ ගෑස් තොගයක් සොයාගැනේ (වීඩියෝ හා ඡායාරූප) (ඡායාරූප)

Thursday, 23 June 2022 - 15:11

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
කුරියර් සේවා ආයතනයක් සතුව තිබූ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර 20ක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අද (23) සිදු කළ වැටලීමක දී සොයාගෙන තිබෙනවා.

හැටන් නගරයේ කුරියර් සේවා ආයතනයක ගබඩාවකයි මෙම ගෑස් තොගය තිබී ඇත්තේ.

පසුව සිදු කළ සොයා බැලීමක දී අනාවරණය වී ඇත්තේ මෙම ගෑස් සිලින්ඩර හැටන් නගරයේ සිට කොළඹට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ බවටයි.

අදාළ ගෑස් තොගය කුරියර් සේවා ආයතනය මගින් කොළඹට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා භාරදුන් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු අදාළ ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අකමැත්ත පළ කර ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.