ඇමරිකාවෙන් යුක්රේනයට ඩොලර් මිලියන 450ක ආයුධ

Friday, 24 June 2022 - 9:16

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+450%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0
ඇමරිකාව යුක්රේනයට ඩොලර් මිලියන 450ක ආයුධ සහ උපකරණ තොගයක් නැව්ගත කර තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, ඒ අතර නව අධිසංචලන රොකට් පද්ධතියක්ද වන බවයි.

ඒ අනුව මේ දක්වා රුසියාවට එරෙහි ව සටන් වදින යුක්රේන හමුදාවට ඇමරිකාව ඩොලර් බිලියන 6කට අධික යුදමය ආධාර ලබා දී ඇති බව යි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.