ෆර්ඩිනැන්ඩුගේ හඬපට එළියට නොදුන්නට සජිත් අප්‍රසාදෙන් (වීඩියෝ)

Friday, 24 June 2022 - 21:55

%E0%B7%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AC%E0%B6%B4%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා නැවත කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී අදාළ දර්ශන මාධ්‍යට නිකුත් නොකිරීම, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ විවේචනයට ලක්වුණා.

වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසුවේ එම කරුණු දැනගැනීමට ජනතාවට අයිතියක් ඇති බවයි.

එමෙන්ම මෙම හඬපට සැඟවීම කූඨ මෙන්ම හොරුන්ගේ ක්‍රියාවක් බව ද විපක්ෂ නායකවරයා පැවසුවා.