බ්‍රිතාන්‍යයෙන් යුක්‍රේනයට පවුම් බිලියනයක යුද ආධාර

Thursday, 30 June 2022 - 13:47

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
රුසියානු යුද තත්ත්වය හමුවේ යුක්රේනයට සහාය දක්වමින් මහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් බිලියනයක යුද ආධාර ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම ආධාර සඳහා නව ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති ද, ඇතුළත් බවයි දැක්වෙන්නේ.

යුක්රේනයේ යුදමය තත්ත්වය වර්ධනය වන්නට පත්වූ දා සිට මේ දක්වා එරටට බ්‍රිතාන්‍ය විසින් පවුම් බිලියන 2.3ක සහයෝගයන් ලබා දී තිබෙනවා.

බ්‍රිතාන්‍ය මෙලෙස යුද උපකරණ සඳහා පැකේජයක් අනුමත කළේ රුසියානු මිසයිල ප්‍රහාරයක් යුක්රේනයේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයකට එල්ලවීම සහ ජී - 7 සමුළුවේ සාකච්ඡා සැලකිල්ලට ගනිමින්.

මෙම පැකේජය සඳහා ගුවන් නිරීක්ෂණ පද්ධතීන් සහ යුක්රේන හමුදා සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන නම් සඳහන්නොකළ නව විද්‍යුත් උපකරණ ද ඇතුළත්.