කොලොම්බියාවට ඇදහැලුණු අමුතු වර්ෂාව

Thursday, 30 June 2022 - 13:50

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80
කොලොම්බියාවේ සෝචා නගරයට ඇදහැලුණු වර්ෂාවකින් පසු එම ප්‍රදේශයේ වීදි කිසියම් ඝන වළාකුළු වැනි ද්‍රව්‍යයකින් වැසී ගොස් තිබෙනවා.

වැසි බලය සමග මිශ්‍ර වූ කිසියම් රසායනිකයක් හේතුවෙන් මෙය සිදුවන්නට ඇති බවයි සැලකෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා සාම්පල එකතු කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ.