යුක්රේනයේ - ඩොන්ස් ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට රුසියාවෙන් ප්‍රහාර

Wednesday, 06 July 2022 - 11:03

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+-+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB
යුක්රේනයේ - ඩොන්ස් ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට රුසියාව දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පවතිනවා.

මීට පෙර එම ප්‍රාන්තයේ එක් කොටසක් වන ලුහාන් ප්‍රදේශය රුසියාව අත්පත් කර ගනු ලැබුවේ, මසකට අධික කාලයක් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මෙම ගැටුම්වලින් යුක්රේනයේ සහ රුසියාවේ හමුදා භට පිරිස් විශාල ප්‍රමාණයක් මියගොස් තිබෙනවා.