ගිනිකොන දිග තායිලන්තයේ ගින්නකින් 13 දෙනකු ජීවිතක්ෂයට

Friday, 05 August 2022 - 17:51

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+13+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ගිණිකොණ දිග තායිලන්තයේ - චෙන්බුරි පළාතේ රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක ඇති වූ ගින්නකින් පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ තවත් පුද්ගලයින් 41 දෙනෙකු ගින්නෙන් තුවාල ලබා ඇති බවයි.