ගල්කිස්ස අධිකරණ සංකීර්ණයේ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට පොලිසියේ දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

Friday, 05 August 2022 - 19:16

%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුළ විත්තිකරුවෙකු ඉලක්ක කර වෙඩි ප්‍රහාරයක් සිදුවූ අවස්ථාවේ අධිකරණ සංකීර්ණ මුරපොළෙහි සේවයේ නිරතව සිටින පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.