ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ

Friday, 05 August 2022 - 22:03

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

වර්තමානයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු සඳහා භාවිත වන ද්‍රව්‍ය හා උපකරණවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා අලුත් කිරීම සඳහා වන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු මෙලෙස ඉහළ නැංවෙන බවයි ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සඳහන් කළේ.

මේ අනුව ලබන සඳුදා (08) සිට සැහැල්ලු වාහන සඳහා නව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 1500ක් හා බර වාහන සඳහා නව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුව (මුත්‍රාවල මත්ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණය හැර) රුපියල් 1500ක් ද වශයෙන් අයකරන බවයි සේවාලාභීන් වෙත දැනුම් දෙන්නේ.

මෙම ආයතනයේ සේවාවන් ඕනෑම ජංගම දුරකථන ජාලයකින් අංක 225 ඇමතීම හෝ ස්ථාවර දුරකතන මගින් අංක 1225 ඇමතීම හෝ www.ntmi.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙන්ම E-channelling යෙදුම මගින් පහසු දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගෙන පැමිණීමෙන් වඩා ඉක්මන් සේවාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.