ඉන්ධන අලෙවියට තවත් සමාගම් වෙනුවෙන් මෙරට වෙළඳපොල විවෘත කිරීමට සැලසුම්

Friday, 05 August 2022 - 23:07

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට බෙදාහැරීමට සහ අලෙවිය වෙනුවෙන් තවත් සමාගම් වෙනුවෙන් මෙරට වෙළඳපොල විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

නව සමාගම් වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා පළ කරන ලද දැන්වීමට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරන ලද ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීම සහ මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් අද සවස පැවැත්වුණා.

මෙමගින් සිපෙට්කෝ ආයතනය සමග මෙරට ඉන්ධන අලෙවියට, ලංකා IOC සමාගම වැනි තවත් සමාගම්වලට මෙරට වෙළඳපොල විවෘත කෙරෙන බවයි අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර කියාසිටියේ.