සර්ව පාක්ෂික රජයේ ඇමතිකම් භාර ගන්නේ නෑ (වීඩියෝ)

Friday, 05 August 2022 - 23:32

%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%91+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
සර්ව පාක්ෂික රජයකට එක්වුවද ඇමතිකම් ඇතුළු කිසිම තනතුරක් භාරගැනීමට තම කණ්ඩායම සූදානම් නොමැති බව හිටපු අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සදහන් කළේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රී කන්ඩායමක් ඊයේ සිදුකළ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී.