පාකිස්ථාන ධජය එසවූ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට

Saturday, 13 August 2022 - 20:35

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B0%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
තම නිවෙසේ පාකිස්ථාන ජාතික ධජය එසවූ පුද්ගලයකු ඉන්දීය කුෂි නගර් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ පිළිබද තොරතුරු ලද විගස සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන එම ධජය ඉවත් කළ බවයි පොලිසියයි ප්‍රකාශ කළ ඇත්තේ.