යුක්රේන ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක්

Tuesday, 16 August 2022 - 13:00

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ආසන්නයේ සිදු කරන ප්‍රහාර නතර කරන ලෙසට රුසියාවට බල කරන්නැ යි යුක්රේන ජනාධිපති වොල්ඩමියර් සෙලෙන්ස්කි ලොව අනෙක් රටවල නායකයින්ගෙන් ඉල්ලිමක් කර තිබෙනවා.

යුක්රේනය සතු ව පවතින එකම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය රුසියාව සිය පාලනයට ගනු ලැබුවේ පසුගිය මාර්තු මාසයේදි යි.

මේ වන විට එම බලාගාරය ආසන්නයේ රුසියාව ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පවතින බව යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

යම් ප්‍රහාරයක් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයට එල්ල වුව හොත් යුරෝපයට ඉන් දැඩි බලපැමක් එල්ල විය හැකි බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.