යුක්රේනයට වන්දි ගෙවන්නේ නම් පමණක් රුසියාව සාම සාකච්ඡාවලට එනවා - සෙලෙන්ස්කි

Wednesday, 09 November 2022 - 7:38

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+-+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92
රුසියාව සමඟ සාම සාකච්ඡා සඳහා ප්‍රවිශ්ඨ වන්නේ, යුද්ධය හේතුවෙන් යුක්රේනයට සිදු වූ හානියට වන්දි ගෙවන්නේ නම් පමණක් බව ජනාධිපති වොලඩිමියර් සෙලෙන්ස්කි පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ, එසේ නොමැති ව රුසියාවට තම භූමි ප්‍රදේශයෙන් සෙන්ටිමීටරයක ප්‍රමාණයක්වත් ලබා නොදෙන බවයි.

රුසියානු ප්‍රහාර හමුවේ යුක්රේනයේ කලාප 14ක සහ කීව් අගනුවර මිලියන 4ක ජනතාවට මේ වන විට විදුලිය නොමැති බව ද සෙලෙන්සිකි කියා සිටියා.