මවුන්ලෝවා යළි පුපුරයි

Tuesday, 29 November 2022 - 8:26

%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව විශාලතම සක්‍රීය ගිනි කන්ද වන හවායි හි මවුන්ලෝවා ගිනි කන්ද යලි පුපුරා ගොස් තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, වසර 40කට පසු ව මෙම ගිනි කන්ද යලි පුපුරා ගොස් ඇති බව යි.

මේ වනවිට ඉන් ලාවා ගැලීම ආරම්භ වී තිබෙනවා.

අඩි 13,679ක් උස මෙම ගිනි කන්ද වර්ග සැතපුම් 2000ක වපසරියක පැතිරී පවතිනවා.