සතොස භාණ්ඩ 6 ක මිල පහත දමයි

Wednesday, 25 January 2023 - 15:25

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B7%83+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+6+%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
සතොස ආයතනය මගින් හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 6 ක මිල පහත දමා තිබෙනවා.

වියළි මිරිස් කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක් රුපියල් 30 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1700 ක්. සුදුකැකුළු කිලෝවක් ද රුපියල් 10 කින් අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 169 ක් වන අතර, රතු කැකුළු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 8 කින් අඩු කර තිබෙනවා. එහි නව මිල රුපියල් 179 ක්.

එමෙන්ම,සුදු නාඩු කිලෝවක් ද රුපියල් 5 කින් අඩු කර තිබෙනවා. එහි නව මිල රුපියල් 184 ක් බවයි සතොස ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ. කීරි සම්බා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 4 කින් සහ රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 5 කින් ද අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 365 කට අලෙවි වන බව සතොස ආයතනය කියා සිටියා.