පාකිස්ථාන රුපියලේ වාර්තාගත අවප්‍රමාණයක්

Friday, 27 January 2023 - 13:25

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂ ව පකිස්තාන රුපියලේ අගය වාර්තාගත ලෙස අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

ඊයේ (26) දිනය අවසානයේ ඩොලරයක සාපේක්ෂ ව පකිස්තාන රුපියල දැක්වුණේ 255ක් ලෙස යි.

ඒ අනුව දිනක් තුළ ඩොලරයට සාපේක්ෂ ව පාකිස්ථාන රුපියල, රුපියල් විසි හතරකින් අවප්‍රමාණය වීම විශේෂත්වයක්.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories